Diego Andrade

Diego Andrade

Graduado en Comunicación Audiovisual pola USC. Máster en Comunicación e Xornalismo Multimedia.
Antes en La Voz de Galicia. Seguidor de toda disciplina que implique correr atrás dun balón.